Balingua

Oui Non
X
Balingua

OK
X
Balingua

Om uw wachtwoord via e-mail terug te krijgen, kunt u uw login of mailadres hieronder invoeren

X
Balingua
Wachtwoord vergeten?
Een rekening creëren X
Balingua

Wilt u u opschrijven en van 15 minuten vrije toegang genieten ? Dan vul in de onderstaande gegevens.

X

De vreemde taal « bekend » en toegankelijk maken

Balingua is een revolutionaire methode om een vreemde taal te leren. Jarenlange onderwijservaring in vreemde talen bracht ons tot het inzicht dat heel wat leermechanismen en -processen voor alle talen nagenoeg gemeengoed zijn. Grammatica en de traditionele vormen van de didactiek leggen eerder de nadruk op de verschillen tussen de verscheidene linguïstische systemen (op het gebied van de fonetiek, de fonologie, de grammatica, het lexicon, de spelling…), terwijl Balingua zich baseert op de GEMEENSCHAPPELIJKE mechanismen en processen tussen talen. Zo wordt de "vreemde taal" snel een bekende, een herkende met empathie en sympathie.

Balingua: met PNL een taal spontaan onder de knie

Een kind van 6 heeft inderdaad zijn moedertaal MONDELING verworven, en krijgt die spontaan onder de knie. Tegelijkertijd heeft hij onbewust een linguïstische "leervaardigheid" ontwikkeld die zich niet tot zijn moedertaal beperkt. Deze leervaardigheid voor talen spruit voort uit neurolinguïstische leermechanismen die in alle talen werken op het vlak van hun gemeenschappelijke dieptestructuren.

Balingua: Subliminaal Stressless leren : Hypnose?

Waarom krijgen beginners, na het enthousiasme van de allereerste lessen, van hun ‘take-of' de verlammende indruk dat ze aan de voet van een onoverkomelijke berg staan’? Dat is te verklaren door het feit dat ze van meet af aan en in een heel korte tijd met nieuwe elementen worden overspoeld. De nieuw aangebrachte soms uiteenlopende items vragen heel veel aandacht: uitspraak, woordenschat, cijfers, vervoegingen, idiomatische uitdrukkingen, enz. Zonder voorafgaande syntactische basis, -een soort kleinste gemene deler- genereren klanken, woorden en grammaticale regels een alsmaar toenemende, onhandelbaar geheugenstress. . Met, als gevolg, de overbelasting van het geheugen en dito frustratie.

Met Balingua ontdekt de leerganger eerst de syntactische bases. Dat biedt hem de mogelijkheid om zich in de taal te herkennen, zich een ‘plaatsje’, een 'speakers corner' onder de nieuwe ‘taalzon’ te verwerven zonder zijn geheugen met complexe, grammaticale regels en metalinguïstische beschouwingen te beladen. Op een syntactische opbouwsequens (taal is muziek en soms denk je aan een notenbalk) worden lexicale puzzlestukken aan elkaar gerijgd, door klank en intonatie en gevisualiseerd met de Balingua-symbolen. Met deze sleutelzinnen (net als verzen in de dichtkunst…) worden de zinsbouwregels gesuggereerd, subliminaal geassimileerd en duurzaam in het geheugen verankerd. Sommigen vergelijken het hypnose. Maar wat dan met de verankering? Balingua neemt de remmen weg, de zogenaamde 'emotionele' filters: Het resultaat: optimale receptiviteit!

Balingua : 4 Taalboosters op een rij:evolutief.

Waarom krijgen beginners, na het enthousiasme van de allereerste lessen, van hun ‘take-of' de verlammende indruk dat ze aan de voet van een onoverkomelijke berg staan’? Dat is te verklaren door het feit dat ze van meet af aan en in een heel korte tijd met nieuwe elementen worden overspoeld. De nieuw aangebrachte soms uiteenlopende items vragen heel veel aandacht: uitspraak, woordenschat, cijfers, vervoegingen, idiomatische uitdrukkingen, enz. Zonder voorafgaande syntactische basis, -een soort kleinste gemene deler- genereren klanken, woorden en grammaticale regels een alsmaar toenemende, onhandelbaar geheugenstress. Met, als gevolg, de overbelasting van het geheugen en dito frustratie.

Met Balingua ontdekt de leerganger eerst de syntactische bases. Dat biedt hem de mogelijkheid om zich in de taal te herkennen, zich een ‘plaatsje’, een 'speakers corner' onder de nieuwe ‘taalzon’ te verwerven. zonder zijn geheugen met complexe, grammaticale regels en metalinguïstische beschouwingen te beladen. Op een syntactische opbouwsequens (taal is muziek en soms denk je aan een notenbalk) worden lexicale puzzlestukken aan elkaar gerijgd, door klank en intonatie en gevisualiseerd met de Balingua-symbolen. Met deze sleutelzinnen (net als verzen in de dichtkunst…) worden de zinsbouwregels gesuggereerd, subliminaal geassimileerd en duurzaam in het geheugen verankerd. Sommigen vergelijken het hypnose. Maar wat dan met de verankering? Balingua neemt de remmen weg, de zogenaamde ‘emotionele’ filters: Het resultaat: optimale receptiviteit!

Balingua proberen